Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

12°    Ceilon
Zie ok de numers 94, 95, 118, 155, 176
103
Stukken betreffende het proces achtereenvolgens voor den Raad van Justitie te Negapatnam en den Raad van Justitie te Batavia gevoerd, tegen den oud-kassier te Negapatnam J. Hazelkamp, ter zake van plichtsverzuim in die bediening
1765-1780
1 omslag