Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I   Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

A    Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

13°    De Kaap
Zie ook de numers 95, 118
104
Klad- en minuut-overzicht van de vornaamste zaken, besproken in het verslag van de Commissarissen-Generaal over de Kaap
1793 mei 13-1793 juli 24
1 omslag
Het minuut-overzicht is onvolledig
105
Extract-Resolutie der Zeventien op het rapport van de door hen bij resolutie van 19 november 1791 benoemde gecommitteerden tot onderzoek van de zaak van den gouverneur van de Kaap C. J. van de Graaff
1793 juni 4
1 stuk
106
Copie-Advies van de juridische faculteit te Leiden in zake het proces, hangende voor den Raad van Justitie aan de Kaap tusschen den fiscaal aldaar Mr. W. C. Boers en J. Smit, over een door Smit aan Boers gegeven schuldbekentenis
1783 augustus 18
1 stuk
107
Copie-Memorie van den soldijboekhoudre aan de Kaap C. Mathiessen over de wenschelijkheid om aldaar voor de Compagnie een depôt van zeevarenden te vestigen
c 1785-1793
1 stuk