Inventaris van de collectie Brugmans, 1612-1870
Collectie Brugmans

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III   Stukken afkomstig van Mr. B. A. Meerman van der Goes met den advocaat-fiscaal der Goes, Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1776 - 1784
149
Briefwisseling van Meerman van der Goes met den advocaat-fiscaal der Admiraliteit van Amsterdam Mr. J. C. van der Hoop over verschilende marinezaken
1781 april 17 - 1783 april 12
1 omslag
150
Copie-Brief van Meerman van der Goes aan den Nederlandschen consul te Cadix J. W. Nagel over finantieële zaken
1782 februari 14
1 stuk
151-152
Brieven aan Meerman van der Goes over Compagniezaken van:
151
den advocaat-fiscaal der Admiraliteit van Zeeland J. Steengracht. Met bijlagen
1783 januari 22
1 omslag
152
P. E. van de Perre en F.W. Boers te Parijs
1783 mei 4
1 stuk