Inventaris van het familiearchief Couperus
Machfudi Mangkudilaga
© 1967
Nationaal Archief, Den Haag
This inventory is written in Dutch
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok
Familiearchief Couperus
Periode
1443 - 1947
Nummer archiefblok
1152
Omvang:
2,6 m
Taal van het archiefmateriaal
Nederlands , Frans en Maleis
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers;
P.Th Couperus
Jan Couperus
Abraham Couperus
P.Th. Couperus
J.R. Couperus
G.G. Couperus
G.W. Couperus
J.R. Couperus
F.E. Couperus
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Deze collectie bestaat voor het grootste deel uit ambtelijke en persoonlijke stukken afkomstig van verschillende leden van de familie Couperus, voornamelijk van de zogenaamde "Indische tak".