Inventaris van het familiearchief Couperus

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer
In 1965 werd door de heer A.Kerens aan het Algemeen Rijksarchief geschonken een aantal stukken afkomstig van de familie Couperus. Deze stukken vormen restanten van een familiearchief, waarvan door Mr. P.E.Couperus een inventaris is opgemaakt, die nog onder de heer A. Merens is blijven berusten, terwijl zich ook in het aan de Staat in bruikleen gegeven - maar nog niet overgedragen - archief Merens nog stukken uit het familiearchief Couperus bevinden. Een gedeelte van het archief schijnt echter verloren te zljn gegaan voordat het aan de heer Merens kwam.