Inventaris van het familiearchief Couperus

I    Genealogische aantekeningen van het geslacht Couperus en aanverwante families

a     Geslacht Couperus
1
Genealogische aantekeningen over de jaren 1443 - 1700 van het geslacht Cuper, Cuiper, Couperus
eind 19e eeuw
1 deel
2
Couperiana; een verzameling epische gedichten in het Frans door mr. J.R. Couperus over verschillende historische feiten, vaak verband houdend met het geslacht Couperus
eind 19e eeuw
1 stuk
3
Genealogische aantekeningen van 1800 - 1904 en extracten uit akten omtrent huwelijk en geboorte van diverse leden van de familie Couperus
ca. 1904
1 bundel
4
Geschiedenis van het geslacht Couperus met citaten en een enkele bronvermelding, opgesteld door mr. J.R. Couperus
ca. 1905
1 bundel
5
Gedrukte genealogische aantekeningen betreffende de familie Couperus in de Engelse taal door C.H.A., teruggaande op gegevens van major Hector Tullock en F.E. Couperus
1908
1 stuk
6
Aantekeningen betreffende de familie Couperus, o.a. een artikel over het geslachtswapen en andere genealogische stukken. Waarschijnlijk geschreven door mevr. Vlielander Hein
ca. 1910
1 stuk
7
Genealogische aantekeningen over de families Couperus en McLeod, met bijbehorende correspondentie
1897 - 1914
1 bundel
8
Brieven uit Weltevreden ( Batavia) en Makassar aan mr. F.E. Couperus van W. Wijnaendts van Resandt inhoudende genealogische aantekeningen over de families Couperus, Hartman, Reynst en Cranssen
1900 - 1904
1 omslag
9
Genealogische aantekeningen van de Friese familie Couperus
z.d.
1 stuk
10
Familiewapens van de families Couperus en Cuny
z.d.
1 stuk
10A
Inventaris van het familiearchief uit de periode 1613 - 1908
z.d.
1 deel