Inventaris van het familiearchief Couperus
II     Stukken afkomstig van - en betrekking hebbende op leden van het geslacht Couperus