Inventaris van het familiearchief Couperus

II     Stukken afkomstig van - en betrekking hebbende op leden van het geslacht Couperus

a    P.Th. Couperus
17
Diverse stukken van P.Th. Couperus, predikant te Gouda ,inhoudende o.a.;
1765 - 1799
1 katern
1
Rekest aan stadhouder Willem V naar aanleiding van het plunderen van zijn buitenverblijf,
1787
 
2
Aanklacht tegen absentie en van het feit zich tegen de constitutie te hebben gekant,
1787
 
3
Manuscript over het tweede hoofdstuk van het evangelie van Mattheus
4
Manuscript over het tafelgebed
18
Daubenton; "Wollen in Frankrijk gegroeid voor allerfijnste lakenen....", vertaald door P.Th. Couperus, gedrukt
1792
1 stuk