Inventaris van het familiearchief Couperus

II     Stukken afkomstig van - en betrekking hebbende op leden van het geslacht Couperus

c    Abraham Couperus
37
Concepten en afschriften van brieven geschreven door Abraham Couperus, gouverneur van Malakka, inzake de overgave van Malakka aan de Engelsen, met inhoudsopgave
1795 - 1796
1 omslag
38
Afschriften van stukken betreffende de overgave van Malakka in 1795, verzameld door Abraham Couperus, oud - gouverneur, ter verdediging van zijn beleid
1805
1 bundel
39
Kopie van een rapport, opgesteld door het lid van de Raad van Indië, Peter Walbeeck, betreffende de capitulatie van Malakka in 1795
1806
1 stuk
40
Manuscript van een verhandeling over de capitulatie van Malakka in 1795, door mr. John Ricus Couperus ter verdediging van zijn grootvader Abraham Couperus, met kopie in machineschrift
1887
1 bundel
41
Manuscript van een artikel over Abraham Couperus in leven gouverneur van Malakka. Waarschijnlijk geschreven door mevr. Vlielander Hein - Couperus
ca 1910
1 stuk
42
"De overgave van Malakka aan de Engelschen door den Gouverneur Abraham Couperus", brochure opgesteld door mevr. C.R.G. Vlielander Hein - Couperus, overdruk uit de "Indische Gids"
april 1915
2 stukken
Hierbij een brief omtrent de publicatie van dit stuk aan John Couperus, broer van de schrijfster, Gebaseerd op Engelse archivalia heeft D.K. Bassett een artikel geschreven: "The surrender of Dutch Malacca, 1795" in BKI dl. 117 (1961) p. 344 e.v.