Inventaris van het familiearchief Couperus

II     Stukken afkomstig van - en betrekking hebbende op leden van het geslacht Couperus

f   G.G. Couperus
77
"Voorstel tot het uitgeven van nieuwe suikercontracten op Java", door G.G. Couperus, 's - Gravenhage
1860
1 deel