Inventaris van het familiearchief Couperus

II     Stukken afkomstig van - en betrekking hebbende op leden van het geslacht Couperus

g   G.W. Couperus
78
"Koffie aangelegenheden op Java", door G.W. Couperus,
1883
1 deel