Inventaris van het familiearchief Couperus

II     Stukken afkomstig van - en betrekking hebbende op leden van het geslacht Couperus

h   J.R. Couperus
79
Benoemingsbesluiten, dienststaten etc. van J.R. Couperus, resident van Djokjakarta
1884 - 1907
1 bundel
Tussen deze ingebonden stukken bevinden zich een concept - nota en correspondentie inzake de veepest in West - Java in 1884
80
"Nieuwste Vorstenlandsche historiën. Resident Couperus in Djokja", door M. van Geuns. Soerabaja
1908
1 stuk