Inventaris van het familiearchief Couperus
III   Diverse gedrukte verhandelingen
121
"Stukken betrekkelijk de verdediging van Ternate", door de gouverneur W.J. Cranssen. Overdruk van een artikel door P.A. Leupe in "Bijdragen tot de Taal - , Land - en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 3, V, (XVII), 1870. p. 215 - 338
1870
1 stuk
122
"In het huis bij den Dom". "De Gravinne van Salisbury", door L. Couperus
1882,
1 deeltje
1884
1 deeltje
123
"Een woord over een keerzijde der ontzetting uit de ouderlijke macht", door J.C. Vlielander Hein - Couperus, 's - Gravenhage,
1908
2 delen
124
"Beknopte adreslijst van de familie Couperus", Den Haag, stencil
1947
1 stuk
125
"Schets der genealogische wapenkaart van het oude geslacht Cowper/Couperus"
z.d. [1900 of later]
1 stuk