Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh
Dr. J. de Hullu
(c)1912 en 1913
Nationaal Archief
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Archief van Wollebrand Geleynssen de Jong (levensjaren 1594-1674)
Periode:
1612-1648
Archiefnummer:
1162
Omvang:
3,5 m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Wollebrand Geleynssen de Jongh (1594-1647), VOC-dienaar, o.m. als directeur van diverse kantoren in Perzië en Voor-Indië. Bevat ambtelijke stukken.