Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen
Dit archief is volledig openbaar