Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG
Nationaal Archief (NA), Den Haag,
Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jong
1612-1648
nummer toegang 1.10.30
inventarisnummer ....
VERKORT
NA, Geleynssen de Jong, 1.10.30, inv.nr. ...