Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Assistent op het kasteel Nassau in Banda 1611- 1618
1
Copie "Resoluiteye ende pardon alsmeede senteneye weghen Jan Claessen ende ander personen" van den Gouverneur en Raad in het kasteel Nassau op Banda en aan boord van de schepen?
1612 maart 24- 1616 november 13
1 stuk
2
Register bevattende copieën van: resolutiën genomen op het schip De Sonne liggende voor Tidor; te Ambon, Banda, Ternate, Makjan, Japara, Jakarta en Bantam; op het schip Bantam zeilende omtrent Jakarta, Japara, Ambon, Soeri Soeri; te Ambon; op het schip Vlissingen zeilende naar Banda; te Banda Neira en Poeloe Wai; op de schepen Bantam, Vlissingen en het Wapen van Amsterdam liggende voor Banda Neira. 10 juli 1618; prijscouranten van de Compagnies kleeden op Banda en Ternate.
1616-1617.
1 deel (defect).
Hierin ook latere stukken over 1618-1633 (zie nummers 4*, 4**, 4***, 11*, 16*, 16**, 28*, 28**, 28***, 79*, 133*, 310*, 310**, 311**, 311***.
3
Copie-Ordonnantie van den Gouverneur-Generaal Laurens Reael op het beleid der justitie bij de comptoiren in Indië, het sluiten der huwelijken enz..
1617 februari 14
1 stuk