Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Koopman van het comptoir Sebouwe of Saboegoe op Halmaheira. 1618-1621.
4
Instructie van Jan Dircksz. Lam te Maleye op Ternate voor Wollebrand Geleynssen de Jongh en Adriaen Anthonissen, resp. als koopman en vaandrig te Sawoe of Saboegoe op Halmaheira.
1619 maart 3
1 stuk
4*
Copie-Rantsoenbrief voor de garnizoenen op de Molukken, Ambon en Banda.
1618 november 20.
 
Te vinden in nummer 2.
4**
Copie-Plakkaat van den Gouverneur-Generaal Laurens Reael tegen het dobbelen en spelen.
1618 november 20
 
Te vinden in nummer 2.
4***
Copie-'Extract uyt seeckere resolutiën bij d'Engelschen (te Bantam, Jakarta en elders) genomen'.
1618 november 28-1619 juni 24
 
Te vinden in nummer 2.
5
Copie-Ordonantie van den Gouverneur-Generaal Laurens Reael voor het volk van oorlog in Indië.
1619 januari 1 (of10)
1 stuk
6
Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Maleye op Ternate van J. Christiaansz. Grijph.
1619 januari 24-1621 juni 1
1 omslag.
Een brief is ongedateerd.
7
Journaal en grootboek van het garnizoen op het comptoir Sebouwe of Saboegoe.
1619 januari 1-1621 juli 15
1 deel.
In hetzelfde deel een monsterrol van hetzelfde comptoir over 1618 vlg. (zie nummer 7*).
7*
Monsterrol van het comptoir Sebouwe of Saboegoe.
1618 vlg.j.
 
In hetzelfde deel een journaal en grootboek van het garnizoen aldaar over 1 januari 1619 - 15 juli 1621 (te vinden in nummer 7).