Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Keert met het schip Naarden terug naar Nederland in 1621.
8
Copie-Instructie van de Gouverneur-Generaal Jan Pietersz.-Coen voor den kommandeur en de opperhoofden van de retourschepen Nieuw Hollandia en Middelburch.
1621 november 16
1 stuk
9
Seinbrief voor de retourschepen Hollandia en Middelburch.
1621 november 23
1 stuk.
10
Copie-Seinbrief voor de schepen Middelburch, Hollandia en Naerden gaande van St. Helena naar Nederland.
1622 maart 16
1 stuk
11
Copie-Resolutiën van den Breeden Raad der schepen Middelburch, Hollandia en Naerden.
1622 januari 16 - 1622 maart 17
1 omslag.
11*
Copie-Factuur van de goederen ingeladen in het retourschip Nieuw Hollandia.
1621 november 16
 
Te vinden in nummer 2.