Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Gaat opnieuw met het schip Schoonhoven naar Indië als opperkoopman in 1623.
12
Register van 'artijckelen, commissiën, instructiën, ordonnanciën, memoriën ende andere noticiën en pampieren van de E. Heeren Mayores bij 't schip Schoonhoven medegegeven den 20 januari anno 1623'. Met inhoudstafel.
1623 januari 20
1 deel.
13
Resolutiën van den Breeden Raad der schepen 't Wapen van Enchuisen en Schoonhoven.
1623 februari 18-1623 maart 2
1 omslag.
14
Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit het schip Schoonhoven aan Pieter van den Broecke, directeur te Soeratte en de Kamer Amsterdam.
1623 september 18-1623 december 15
1 deel
In dit deel latere brieven van Geleynssen over 2 maart 1624- 18 november 1626 (zie nummers 18*, 29*).
15
Minuut-en copie-Cognossement wegens vier kisten met realen, door Wollebrand Geleynssen de Jongh ontvangen om te bestellen aan Pieter van den Broecke te Soeratte.
1623
1 omslag
16
Cognossement wegens gelden en andere goederen, door Anthony Claesz. Visscher, ontvangen van Wollebrand Geleynssen de Jongh.
1623 december 20
1 stuk