Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

In dienst gesteld op het comptoir Barampoer. 1624.
16*
Copie-Protest door Pieter Broecke en den Raad te Soeratte gedaan aan de opperhoofden van de Engelsche vloot ter reede van Souali.
1623 november 16
 
Te vinden in nummer 2.
16**
Overeenkomst met de opperhoofden van het schip Heusden met die van het Engelse schip Dolfijn betreffende hun gezamenlijke reis van Souali's kom naar Nederland en Engeland.
1624 januari 11
 
Te vinden in nummer 2.
17
Instructie van Pieter van den Broecke te Soeratte voor Wollebrand Geleynssen de Jongh komende te Barampoer.
1624 februari 16
1 stuk
18
Copie-Plakkaten van den Gouveneur-Generaal Jan Pieterszoon Coen tegen het verkoopen van slaven aan Mooren en andere niet-Christenen, en tegen de echtbrekers.
1622 mei 4-1622 juli 20
1 omslag
18*
Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Barampoer en Soeratte aan Pieter van den Broecke, directeur te Soeratte en Fransisco Pelser.
1624 maart 2-1624 september 24
 
In hetzelfde deel vroegere brieven van Geleynssen over 18 september 1623-15 december 1623 en latere over 12 mei 1625-18 november 1626. Te vinden in nummer 14.
19
Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Soeratte van Jacob Mahieus.
1624 maart 4-1624 april 9
1 omslag.
20
Notijteye van de naeghelen haer uutghewichte...de 30 packen alse aen diverse coopluiden sijn vercoft gheworden. Barampoer.
1624 juli 16
1 stuk.
21
Copie-Factuur van de goederen met Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Barampoer afgezonden aan Pieter van den Broecke te Soeratte.
1624 september 18
1 stuk
22, 23
Negotie-Journaal en grootboek van het comptoir Barampoer.
1624 februari 10-1624 oktober 10 (bis)
2 delen
In het eerste deel ook een negotiejournaal en grootboek van het comptoir Brootchia over 6 december 1623-31 december 1624 (zie nummer 51*), in het tweede deel ook negotiejournalen en grootboeken van het comptoir Brootchia over 1625-1628 (zie nummer 51**).
24
Negotie-Grootboek van het comptoir Barampoer.
1624 februari 10-1624 oktober 20
1 deel
25
Balansa van den boeck nr.B van het comptoir Barampoer.
? juli 31
1 stuk
26
Quittantiën van Marcus Elderssen en Jaeckob Eeckholt te Barampoer wegens contanten en goederen, door hen ontvangen van Wollebrand Geleynssen de Jongh.
1624 maart 30-1624 juli 23
1 omslag