Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Opperhoofd van het comptoir Martapoera op Borneo.1635-1636.
79
Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor den opperkoopman Anthony Soop, den schipper Hendrick Claesz en den koopman Steven Barentsz, gaande met de schepen Serdam, Amboina enz. van Batavia naar Martapoera.
1634 september 25
1 stuk
79*
Resolutie genomen op het comptoir Martapoera. (Fragment).
?
 
De datum blijkt niet te vinden in nummer 2.
80
Brieven aan Anthony Soop, opperkoopman te Martapoera uit Batavia van Antonio van Diemen, Jan van Broeckum en Gouverneur-Generaal en Raden.
1635 januari 2-1635 september 9
1 omslag
Hierbij twee copieën.
81
Copie-Brieven aan Anthony Soop, opperkoopman te Martapoera, en aan den koning van Martapoera, van Gouverneur-Generaal en Raden. Met een obligatie van den sabandhaar te Martapoera wegens een door hem aan de Compagnie verschuldigde geldsom.
1635 september 4-1635 september 5
1 stuk
82
Acte, waarbij Wollebrand Geleynssen de Jongh door Gouverneur-Generaal en Raden wordt aangesteld tot opperhoofd van het comptoir Martapoera ter vervanging van wijlen Anthony Soop.
1635 november 7
1 stuk
83
Instructie van Gouverneur-Generaal en raden voor Wollebrand Geleynssen de Jongh als opperhoofd van het comptoir Martapoera.
1635 november 7
1 stuk
84
Extract uit de instructie door Gouverneur-Generaal en raden medegegeven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh gaande met het schip Weesp als opperhoofd naar Martapoera, dienende tot naricht van den schipper en stuurman van gemelden bodem gedurende de reis.
1635 november 7
1 stuk
84*
Dagregister gehouden op het schip Wesep op de reis van Batavia naar Bandjermassin.
1635 november 8-1635 december 6
 
Hierin ook vroegere dagregisters over 15 januari 1635-6 september 1635 te vinden in nr. 75 en latere over 26 augustus 1636-6 juli 1640 (zie nummers 97* en 131*).
85
Inventaris van de koopmanschappen, uitstaande schulden en verdere Compagniesbezittingen op het comptoir Martapoera door den commissaris Steven Barentze overgedragen aan Wollebrand Geleynssen de Jongh.
(bis) 1635 december 8
1 omslag.
86
Resolutie van Wollebrand Geleynssen de Jongh en den Raad te Martapoera.
(Fragment) 1636 augustus 5
1 stuk
87
Copie-Instructie van de Gouverneur-Generaal en raden voor den kommandeur Gerrit Thomassen Pool en den Breden Raad van de schepen Seeburch, Cleen Wesel, Cleen Amsterdam, de Zeeuse Nachtegael, Waterloose Werve en Waterlant, gaande van Batavia naar Bandjermassin, Makassar en Ambon.
1636 januari 23
1 stuk
88
Copie-Instructie van den Gouverneur-Generaal voor de opperhoofden van het jacht Weesp, gaande van Batavia naar Martapoera.
1636 mei 20
1 stuk
88*
Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit het schip Wesep en uit Martapoera aan Gouverneur-Generaal en Raden, Samuel Janssen, Philip Luijcasssen, Isaack Kien en Jan Leenderts.
1635 november 30-1636 juli 30
 
Hierin ook vroegere brieven van geleynssen over 19 januari 1631-9 juni 1635, te vinden in nr. 31 en latere over 2 december 1636-25 januari 1637 (zie nummer 97**).
89
Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Batavia van Cornelis van der Lijn en Gouverneur-Generaal en Raden.
1636 mei 20-1636 juni 27
1 omslag
Hierbij copie-brieven en papieren van de zeventien aan de Gouverneur-Generaal en Raden over 12 februari 1633-21 april 1635. (De copieën zijn vervaardigd 12 januari 1636).
90
Copie-Brief aan den koning van Martapoera van Gouverneur-Generaal en Raden.
1636 januari 22
1 stuk
91
Translaat-Brieven aan deGouverneurs-Generaal Hendrick Brouwer en Antonio van Diemen van den koning van Martapoera.
1636 januari 7-1636 mei 1
1 omslag
92
Register van facturen van koopmanschappen, door Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Martapoera afgezonden naar Batavia.
1636 april 5-?
1 deel
In hetzelfde deel latere facturen over 1640-1647 (zie nummers 222* en 294*) alsmede copie-inventarissen van Compagniesgoederen, contanten, uitstaande schulden, capitulatiebrieven enz. onder de directie van Perzië berustende bij de overdracht van het directeurschap aldaar in februari 1634 en mei 1645.
93
Negotie-journaal, negotie-grootboek, winkelboek van de verkochte, en schenkageboek van de ten geschenke gegeven goederen, alsmede pakhuisboek van de in den winkel aanwezig bevonden of daaruit weggegane goederen en contanten op het comptoir Martapoera resp. over:
1635 december 8-1636 augustus 8; 1635 december 8- 1636 augustus 8; 1635 december 18-1636 augustus 8; 1635 december 9-1636 augustus 8; en 1635 december 5-1636 augustus 8
1 deel
94
Pakhuisboek (?) van het comptoir Martapoera.
1635-1636
1 stuk
95
Extract uit de generale negotieboeken van Indië "raecckende 't comptoir Benjarmassing".
1636 october 30
1 stuk
96
Minuut-Inventaris van de koopmanschappen, uitstaande schulden en verdere Compagniesbezittingen op het comptoir Martapoera, door Wollebrand Geleynssen de Jongh overgedragen aan zijn opvolger Jan Cornelissen Coen.
1636 augustus 8
1 stuk