Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Gaat als commandeur van het schip De Pauw van Soeratte naar Batavia. 1640
131
Acte waarbij Wollebrand Geleynssen de Jongh door Barent Pieterss en Paulus Croocq, resp. directeur en kommandeur te Soeratte, wordt aangesteld tot opperhoofd van het schip De Pauw, gaande van Soeratte naar Gamron, en van andere schepen, waarmede hij vandaar naar Batavia zal reizen.
1640 maart 31
1 stuk
131*
Dagregister gehouden op het schip De Pauw op de reis van Soeratte naar Batavia.
1640 maart 31- 1640 juli 6
 
Hierin ook vroegere dagregisters over 15 januari-14 juni 1637 (te vinden in nr. 75, 84* en 97*).