Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Schout-bij-nacht van de vloot gaande onder het bevel van Joan Maetsuijcker naar Goa. 1644-1645
269
Copie-Zeilaasorder van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen voor de vloot van offensie gaande onder bevel van Joan Maetsuyker van Batavia naar Goa.
1644 augustus 9
1 stuk
270
Seinbrief en orders op het schaffen enz., vastgesteld door den Breeden Raad der schepen Amboina, West-Vrieslant, Henriete Louyse, Nieu Rotterdam, Wesel, Nassouw, 't Spaens Galjoen, Bergen op Soom, Armuijden en Overschie zeilende uit Straat Soenda naar Goa. Met copie vanden seinbrief.
1644 augustus 12
1 omslag
271
Copie-Provisioneel verdrag tusschen Joan Maetsuijcker en den onderkoning van Goa, omtrent het publiceren en onderhouden van het Portuseesch-Nederlansch bestand. Met translaat (bis).
1644 november 10
1 omslag
272
Publicatie van den onderkoning van Goa betreffende het Portugeesch-Nederlandsch bestand.
1644 december 17
1 stuk
273
Copie-Protest van Gouverneur-Generaal en raden aan den onderkoning van Goa tegen de vijandelijkheden, in strijd met het Portugeesch-Nederlandsch bestand door Don Phelipe de Mascarenhas tegen de Nederlanders op Ceilon gepleegd.
1643 augustus 5
1 stuk
274
Copie-Instructie van Claes Cornelissen (Blocq) op het schip West-Vriesland voor den commissaris Vinck en de verdere opperhoofden van de schepen Heemskerck en Bergen op den Zoom in het opzeilen naar Ceilon.
1644 december 5
1 stuk
274a
Copie-Seinbrief voor de schepen Delftshaven en De Hasewindt gaande van Goa's Bare over Ceilon naar Batavia, vastgesteld door Wollebrand Geleynssen de Jongh en andere opperhoofden dier schepen.
1644
1 stuk
275
Copie-Tractaat tusschen Joan Maetsuijcker en den onderkoning van Goa betreffende de limietscheiding op Ceilon. Met translaat.
1645 januari 10
1 omslag.
176
(Copie?) Instructie voor de schepen Wesel en Overschie gaande van Goa's bare naar Soeratte, vastgesteld op het admiraalschip Amboina.
1644
1 stuk
276a
Instructie van Joan Maetsuijcker voor Claes Cornelissen Bloc als kommandeur over de schepen Arnemuijden, Pau, Heemskerc, Delfshaven, Schelvis, Zeemeeu en Rensburgh gaande van Ceilon naar de Golf van Perzië. Met copie.
1645 februari 2
1 omslag
276b
Acte waarbij Wollebrand Geleynssen de Jongh door Joan Maetsuijcker wordt aangesteld tot kommandeur van de schepen Arnmuijden, Pau, delfshaven, Zeemeu en Bergen gedurende hun aanstaande reis.
1645 februari 8
1 stuk
277
Seinbrief voor de schepen Bergen op den Zoom, Delffshaven en Zeemeu zeilende van Negombo langs Koromandel, Cochim en Goa naar Wingurla, vastgesteld op het schip Bergen op den Zoom. Met copie.
1645 februari 13
1 omslag
277a
(Copie?) Seinbrief voor de schepen Armuijen, Paeuw, Heemskerck, Delfshaven en Zeemeeuw gaande van Wingurla naar Perzië, vastgesteld op het schip Delffshaven.
1645 maart 22
1 stuk
277b
Copie-Resolutiën genomen door den kommandeurs Claes Cornelissen Blocq en den Raad zijner bijhebbende schepen.
1645 mei 16-1645 juni 13
1 omslag
278
Minuut-Brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh aan verschillende personen uit Batavia, het schip Nieuw-Rotterdam vóór Goa, Porpandesijn (Panjim) bij Goa, Negombo, het schip Bergen op den Soom, het schip Delfshaven voor Wingurla en bij Daman.
1644 juni 27-1645 april 5
1 omslag
Gemerkt: nº 1-12,14-16.
279
Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Soeratte van Arent Baerenssen en Cornelis Weijlandt.
1645 maart 18-1645 april 9
1 omslag