Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Verblijf te Batavia. 1647-1648
301
Brief aan Wollebrand Geleynssen de Jongh uit Mazulipatnam van Pieter Sijme.
1647 october 18
1 stuk