Inventaris van het archief van Wollebrand Geleynssen de Jongh, 1612-1648
Wollebrand Geleynssen de Jongh

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Kommandeur der retourvloot. 1648.
302
Resoluti├źn van den Breeden Raad der retourvloot. (Fragment).
1648 maart 17-1648 maart 20
1 stuk.
303
Copieboek van brieven van Wollebrand Geleynssen de Jongh uit het retourschip De Walvis.
1648 maart-1648 juli 31
1 deel
Achterin ook een brief van Geleynssen aan den Gouverneur-Generaal Cornelis van der Lijn na zijn terugkomst in het Vaderland van 14 september 1648.
304-305
Brieven aan Wollebrand Geleynssen de Jongh:
304
uit het schip Nieuw Delff van Isaacq de Jongh en Dirick Schouten.
1648 mei 23-1648 juni 6
1 omslag
305
van de Kamer Amsterdam.
1648 mei 28
1 stuk
306
Brieven aan Nicasius de Hooghe, opperkoopman op Formosa, van Jan Dirckz. Galen te Amsterdam, Johan van Linga te Zwolle, J. van Elseracq te Delft, Paul de Hooghe te ? en Johan vanden Eijnde te Amsterdam.
1645 september 12-1647 april 29
1 omslag
Blijkens den brief van Isaacq de Jongh aan Geleynssen van 23 mei 1648 is de Hooghe op het retourschip West-Vriesland overleden. Zijn nagelaten papieren paieren zullen daarop door Geleynssen als kommandeur der retourvloot in bezit zijn genomen.
307
Verhaal van het voorgevallene aan de Kaap en op St. Helena tijdens het verblijf van de retourvloot aldaar in 1648, opgesteld door een ongenoemd schepeling.
307a
Monsterrollen van de schepen der retourvloot, opgemaakt op de reede van St. Helena.
1648 mei 3-4
1 omslag
308
"Memorie vant gunt den E. Directeur Wolbrant Geleynssen ten behoeve van 't schip d'Walvis uut eygen cassa gedisbourcheert heefft."