Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.1   Algemeene zaken

1   Stukken betreffende de installatie en introductie van Prins Willem V als Stadhouder, Admiraal-generaal en als Directeur-generaal der O.I.C.
Met aanteekeningen van J. van Ghesel.