Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.1   Algemeene zaken

2   Extract, door J. van Ghesel gemaakt, uit het rapport van Heeren XVII betreffende de zaken der O.I.C. in Nederland