Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.1   Algemeene zaken

3   Aanteekeningen van J. van Ghesel betreffende de Octrooien der O.I.C., resolutiën en instructies, finantiën, personeel, schepen, Indische kantoren enz.