Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.1   Algemeene zaken

5   Stukken betreffende de scheepsmacht der O.I.C. over de jaren 1746-1772
N.B. Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 53, 61-63 en 176-181