Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.1   Algemeene zaken

6   Stukken betreffende de geschillen der O.I.C. met de Fransche O.I.C. sedert de oprichting van de laatste tot 1764
N.B. Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 648-665 en 674-692