Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.1   Algemeene zaken

7   Stukken betreffende de moeilijkheden, die de O.I.C. in Bengalen ondervindt van de Engelsche O.I.C.
N.B. Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 97-102; 1873, blz. 529-545, 597-598; 1874, blz. 630-632, 638-647 en 729-731