Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.2   Finantiën

8   Balansen en voorloopige balansen der O.I.C.
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 36, 54-57, 68-71, 78-79, 82-83, 88-91, 104-109, 120-123, 151-158, 168-171, 186-189, 216-217