Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.2   Finantiën

9   Overzichtsstaten van de financiëele toestand der O.I.C. in Nederland.
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 38-39.