Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.2   Finantiën

10   Aanteekening van J. van Ghesel, die gediend heeft ter verduidelijking van een algemeene opgave der respectieve Kamers der O.I.C. over de jaren 1761/2 - 1771/2.