Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.2   Finantiën

20   Stukken betreffende het voorstel van den Zeeuwschen Bewindhebber Kien van Citters, om in de tijdelijke geldnood van de Kamer Zeeland te voorzien.