Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.3   De Vergadering van Heeren XVII

A.1.3.1   Vergaderingen
22
Extracten uit resoluties van de Vergadering van Heeren XVII tussen 1698 en 1772, met alphabetische index op de resoluties van 1605-1758.
23
Aanteekeningen van J. van Ghesel over het behandelde op de Vergaderingen van Heeren XVII en van Besognes uit die Vergadering.
1756-1773
1 omslag
24
Verslag, door J. van Ghesel gemaakt, van de Vergadering van Heeren XVII en van de Kamer Amsterdam betreffende het request van Mr. Adriaan Valckenier.
1757
1 stuk
25
Aanteekeningen van J. van Ghesel over de instructies voor Gouverneur-Generaal en Raden van Indië van 1617, 1632 en 1650, naar aanleiding van beraadslagingen in de Vergadering van Heeren XVII over een nieuwe instructie.
1764-1765
2 stukken