Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.3   De Vergadering van Heeren XVII

A.1.3.1   Vergaderingen

21   Beschrijvingsbrieven voor gecommiteerden ter Vergadering van Heeren XVII
Fragment van de brief van 1771 gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 818-819