Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

A.1   Zaken betreffende het Algemeen Bestuur der O.I.C.

A.1.3   De Vergadering van Heeren XVII

A.1.3.2   Requesten aan Heeren XVII
26
Aanteekeningen van J. van Ghesel over beschikkingen, ter Vergadering van Heeren XVII gemaakt over aan haar gerichte requesten.
1758 en 1762
2 stukken
27
Requesten, door hooge Indische ambtenaren gericht tot de Vergadering van Heeren XVII bij vacatures in den Raad van Indi:e. (copieën.)
1758-1767 en z.j.
1 omslag
Het request van C.L. Senff is gepubliceerd in de Kroniek 1875, blz. 453-454.
28
Verslag van de loopbaan in dienst van de O.I.C. van den commandeur van Bantam, W.H. Ossenbergh, en van den oud-secretaris der Hooge Regeering te Batavia, M. Romp, met verzoek om in aanmerking te mogen komen voor een plaats in den Raad van Indië.
1760
2 stukken
Het eerste verzoekschrift is gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 75-76.
29
Requesten, gericht tot de Vergadering van Heeren XVII, om benoemd te mogen worden in den dienst der O.I.C. in Indië. (copieën.)
1765, 1772 en z.j.
5 stukken
30
Request van H. Worms, ontslagen schipper van de O.I.C., aan de Vergadering van Heeren XVII om weer in dienst van de O.I.C. te mogen treden.
(c. 1766)
1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 115-116.
31
Request van H. Stuurman, schipper van het Compagnieschip Rhijnsburg, met relaas van zijn laatste reis en verzoek om inzage te mogen krijgen van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen, ten einde zich daartegen te kunnen verdedigen. (copie.)
1770
1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 711-725.
32
Aantekening van J. van Ghesel over een request van de Amsterdamsche weesmeesteren, om betere voorwaarden te verkrijgen bij verrekeningen met de Bataviasche weesmeesteren.
Z.j.
1 stuk