Inventaris van het archief van de familie Van Goens, 1619 - 1872
Van Goens

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag
Inventaris van de collectie Van Goens
nummer toegang 1.10.32, inventarisnummer...
VERKORT :
NA, Collectie Van Goens, 1.10.32, inv. nr....