Inventaris van het archief van de familie Van Goens, 1619 - 1872
Van Goens

Beschrijving van de archiefbestanddelen

II   Stukken betreffende Rijklof van Goens (1619-1682) en Rijklof van Goens de jonge (1642-1687)
Rijklof van Goens, geboren te Rees in Kleef op 24 juni 1619, overleden te Amsterdam op 14 november 1682, kwam op 10 juli 1629 in Oost-Indië aan. Na een verblijf in Coromandel van 1631-1634, werd hij op 1 september 1634 assistent in de pakhuizen te Batavia, onderkoopman 1639, koopman 1642, opperkoopman 1645 en eerste opperkoopman van het kasteel 1651.
Als gezant ging hij in juli - december 1644 naar Palembang, Djambi en Djohor, in 1649/50 naar Siam en tussen 1649 en 1654 vijf maal naar de Soenan van Mataram. In 1649 werd hij lid van de Raad van Justitie, in 1650 geassumeerd lid van de Raad van Indië, in 1653 president van de Weeskamer, in 1654 raad-extraordinair. Op 20 september 1653 werd hij commissaris en commandeur naar Ceylon. In januari 1655 vertrok hij als admiraal van de retourvloot naar patria. Bij zijn terugkeer was hij in maart en april 1657 als commissaris aan de Kaap werkzaam. Van 1659-1672 was hij gouverneur van Ceylon, hierna admiraal en veldoverste op Ceylon, Malabar en Coromandel.
Als opvolger van Maetsuycker werd hij op 4 januari 1678 gouverneur-generaal. Op 15 november 1681 droeg hij deze functie over aan Cornelis Speelman. Op de thuisreis was hij in maart 1682 werkzaam als commissaris aan de Kaap.
Rijklof van Goens de jonge kwam als assistent in 1656 met zijn vader naar Indië. Te Batavia was hij werkzaam op de secretarie. Hij vertrok in 1658 naar Ceylon, waar hij in 1662 lid van de Raad van Justitie te Colombo werd. In 1669 als commandant van de retourvloot naar patria vertrokken, keerde hij in 1670 als gouverneur van Ceylon terug. In 1679 werd hij commissaris-generaal van Oost-Indië. In 1680 was hij in patria, waarna hij als raad naar Batavia terugkeerde.
6
Eigenhandige levensbeschrijving van Rijklof van Goens en zijn zoon Rijklof van Goens de jonge, 1619 - 1680 september 20. Met afschriften.
17de en 19de eeuw
1 pak
7
Akte van aanstelling van de koopman Rijklof van Goens tot opperkoopman voor de tijd van 3 jaar.
1646 februari 6
1 stuk
8
Testament van de soldaat Lucas Lemee van Lanson. 1646 november 16. Afschrift door Rijklof van Goens.
1647 februari 4
1 stuk
9
Akte van aanstelling van Rijklof van Goens tot commissaris ter inspectie en dirigerend opperhoofd op het comptoir Siam.
1650 september 21
1 charter
10
Akte van aanstelling van Rijklof van Goens tot commissaris ter inspectie van het gouvernement Ceylon, de directie Suratte en het kantoor Wingurla.
1653 september 19
1 charter
11
Brieven van gouverneur-generaal en raden aan Rijklof van Goens over de onderhandelingen met de Soessoehoenan, de strijd tegen de Makassaren en over het uitblijven van schepen uit patria.
1654 september 20 en 26
2 stukken
12
Akte van aanstelling van Rijklof van Goens tot commandant van de retourvloot.
1655 januari 20
1 charter
13
Rapporten door Rijklof van Goens uitgebracht aan Heren XVII. Afschriften.
1655 september - 1656 april
1 band
14
Aantekeningen van Rijklof van Goens betreffende de Kaap. Met instructie voor Van Riebeeck, minuutbrieven voor Heren XVII en Jan van Riebeeck en onkostenrekeningen van zijn reis met de Oranje naar Oost-Indië.
1654 april 15 - 1657 juni 21
1 deeltje
15
Akte van aanstelling van Rijklof van Goens tot commissaris-superintendent, admiraal en veldoverste ter inspectie van de compagniesbezittingen en personeel op de kusten van India en Ceylon.
1657 september 5
1 charter
16
Akte van aanstelling van Rijklof van Goens tot gouverneur op Ceylon.
1664 september 5
1 charter
17
Akte van aanstelling van Rijklof van Goens tot superintendent, admiraal en veldoverste op Ceylon, Malabar en Coromandel in de op handen zijnde oorlog met Frankrijk en Portugal.
1672 april 14
1 charter
18
Fragment-rapport over Ceylon en het optreden van Van Goens.
c. 1676
1 katern
19
Staat van vorderingen van C.J. Speelman op de kamer Amsterdam met procuratiefiat van Rijklof van Goens.
1678 november 12
1 stuk
20
Resolutiën van de regering te Batavia.
1681 januari 4 - 1681 september 30
1 band
21
Akte van aanstelling van Rijklof van Goens de jonge tot onderkoopman.
1662 juni 11
1 stuk
22
Akte van aanstelling van Rijklof van Goens de jonge tot dessave (provinciaal gouverneur) over het district Colombo.
1665 november 8
1 stuk
23
Akte van aanstelling van Rijklof van Goens de jonge tot gouverneur van Ceylon.
1670 september 5
1 charter
24
Rekening van de soldaat Frederick Hendricksz. van Greuningen op de kamer Amsterdam met fiat procuratie van Rijklof van Goens de jonge.
1678 december 9
1 stuk
25
Brief van Huisman uit Cochin aan R. van Goens de jonge.
1680 augustus 31
1 stuk
26
Akte van aanstelling van Rijklof van Goens de jonge tot admiraal en opperbevelhebber van de retourvloot.
1680 november 22
1 charter
27
Akte van aanstelling van Rijklof van Goens de jonge tot commissaris-visitateur naar Kaap de Goede Hoop.
1680 november 22
1 charter
28
Instructie voor de commissarissen in de generale visitatie. 1626 april 23. Afschrift.
1680 november 30
1 katern
29
Instructie voor Rijklof van Goens de jonge als admiraal van de retourvloot.
1680 december 23
1 katern
30
Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Rijklof van Goens de jonge en zijn echtgenoten Louisa Brasser en Catharina van Adrichem. 1694 oktober 18. Authentiek afschrift.
1695 september 9.
1 katern