Inventaris van het archief van de familie Van Goens, 1619 - 1872
Van Goens

Beschrijving van de archiefbestanddelen

III   Stukken betreffende Volckert (1655-1690) en Rijklof Michel van Goens (1670-1758)
Volckert van Goens, geboren te Batavia 20 oktober 164 overleden te Schiedam 1690, zoon van Rijklof van Goens en Jacomina Rosegaard, lid van de Raad van Justitie te Batavia 1677, repatrieerde in 1680, vestigde zich te Schiedam en was er lid van de Vroedschap, weesmeester en commissaris van de monstering. Hij was gehuwd met Johanna Christina Sas (van den Bossche), geboren Utrecht december 1651, dochter van Mr. Gerbrand en Wendelina van den Broeck.
Hun zoon, Rijklof Michael, geboren Utrecht 21 november 16 overleden Delft 20 augustus 1758, president van de Raad van Justitie te Batavia 1706-1709, repatrieerde in 1709. Hij werd toen ontvanger van de Oostenrijkse rechten op de Schelde. Hij huwde te Batavia vòòr 1709 Elisabeth Leydecker, geboren Batavia juni 1682, overleden 's-Gravenhage 11 maart 1729, dochter van dr.med. et theol. Melchior en Antonia van Riebeeck en weduwe van Leonard de Wijs, koopman der O.I.C., secunde van Japan en plv. visitateur-generaal van Indië.
31
Notulen van commissarissen tot het onderzoek tegen de opperkoopman Mr. Volckert van Goens en de schipper Willem Hagendoorn wegens smokkelarijen in mei 1676 met het schip 't Wapen van Alckmaar.
1681 februari 7 - 8
1 katern
32
Staatje gemaakt door Mr. Rijklof Michael van Goens van verjaardagen van zijn kinderen, en overlijdingscirculai van Mr. R.M. van Goens.
1758 augustus 21
2 stukken