Inventaris van het archief van de familie Van Goens, 1619 - 1872
Van Goens

Beschrijving van de archiefbestanddelen

V   Stukken betreffende Daniel François van Goens (1717-1791) en Rijklof Michael (Cuninghame) van Goens (1748-1810)
Daniel François van Goens, geboren 's-Gravenhage 4 september 1717, jongere broeder van Rijklof Gerbrand (IV), overleden Utrecht 6 februari 1791, ordinaris raadsheer in het Hof te Utrecht, huwde in augustus 1747 te 's-Gravenhage Catharina Juliana Cuninghame (1714-1779), dochter van de commandant van een Schots regiment in Staatse dienst en Johanna Maria le Plat.
Uit dit huwelijk werden geboren:
  • Prof.Mr. Rijklof Michael (1748-1810), hoogleraar 1766-1776, en raad en schepen te Utrecht 1776-1783, een bekend publicist. Zijn papieren bevinden zich in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
  • Johanna Maria (1750-1775), echtgenote van de bekende Mr. Hieronymus van Alphen.
  • James Quirijn (1752-1807), advocaat, ongehuwd.
40
Brief van Rijklof Michael van Goens aan zijn zoon Daniel François o.m. over de uitvinding van het kleinzegel. 1736 februari 24. Afschrift. Met bijlage.
1857
2 stukken
41
Dissertatie van Daniel François van Goens De monopolis. Gedrukt. Utrecht
1743 juli 31
1 deel
42
Brief van Onno Zwier van Haren aan Rijklof Michael van Goens.
1776 februari 10
1 stuk
43
Brieven van prof. Rijklof Michael van Goens aan zijn vader en aan zijn oom Jan Hendrik van Goens.
1786 juni 14 - 1794 januari 28
1 pak
44
Brieven van Jan Hendrik van Goens aan zijn neef Rijklof Michael van Goens.1793 oktober 11 en 1794 oktober 27. Afschriften.
1874
1 stuk
45
Brief van Cornelius Johannes van Goens aan Rijklof Michael van Goens over de toestand van James Quiryn van Goens en over nicht Van Visvliet. 1807 december 30. Afschrift .
1874
1 stuk
46-49
Studiesvan Rijklof Michael van Goens. Gedrukt.
46
Diatriba de cepotaphis.Utrecht.
1763
1 deel
47
Observationes philologici potissimum argumenti. Utrecht.
1764
2 delen
48
Porphyrius de antro nympharum. Utrecht.
1765
1 deel
49
Politiek vertoog over het waar systhema der stad Amsterdam.
1781
1 deel
50
Publicatie van Candidus (Irhoven van Dam), Missive aan ... R.M. van Goens ... betreffende ... zeker politek vertoog ...; Tweede missive ...; Vierde missive ..Gedrukt. Rotterdam,
1781, 1782
1 band