Inventaris van het archief van de familie Van Goens, 1619 - 1872
Van Goens

Beschrijving van de archiefbestanddelen

VI   Stukken betreffende Jan Hendrik van Goens (1721-1779)
Jan Hendrik van Goens, geboren 's-Gravenhage 11 februari 1721 als jongste zoon van Rijklof Michael en Elisabeth Leydecker, luitenant-generaal der cavalerie, lid van de Hoge Krijgsraad, was gehuwd met Cornelia Bosch (1758-1818). Uit dit huwelijk zijn o.m. geboren:
  • ds. Jan Willem (1756-1817);
  • Dana Gerbrandina (1758-1816);
  • Mr. Cornelius Johannes.
51
Contract van huur van kamers door de luitenant-generaal Jan Hendrik van Goens bij Matthijs Buler te 's-Gravenhage.
1795 april 4.
1 stuk
52
Codicil van Jan Hendrik van Goens.
z.d.
1 blad in 1 omslag
53
Juridische disseratie van zijn neef Rijklof Cornelis van Goens, De servitute oneris ferendi . Gedrukt. Harderwijk.
1777 januari 7
1 katern
Rijklof Cornelis van Goens (1753-1808), zoon van Volkert Melchior (1711-1770) en Cornelia Cocq, was o.m. directeur van de stadsschouwburg te Amsterdam. Hij publiceerde vele gedichten.