Inventaris van het archief van de familie Van Goens, 1619 - 1872
Van Goens

Beschrijving van de archiefbestanddelen

VII   Stukken betreffende Cornelius Johannes van Goens (1765-1825) en zijn echtgenote Jeanne Marie l'Ange (1764-1813)
Cornelius Johannes, zoon van Jan Hendrik en Cornelia Bosch, provinciaal inspecteur der directe belastingen in Zuid-Holland, huwde 1ste te Delft 27 juni 1791 Jeanne Marie l'Ange, dochter van Pierre, Waals predikant te Dordrecht, en Marie Marthe Teissèdre en weduwe van mr. Rijklof Jan Tiquet (1757-1788), zoon van ds. Petrus en Anthonia Charlotta van Goens; 2de te Amsterdam 30 april 1815 Catharina Cornelia Willet (1786-1859).
Uit het eerste huwelijk zijn geboren:
  • Rijklof Jan Cornelius (1793-1811);
  • Jeanne Petronelle Marie (1794-1822);
  • Wendelina Elisabeth (1796-1872), echtgenote van Jean Jacques Brutel de la Rivière, referendaris van het Kabinet des Konings;
  • Petrus Marius;
  • Juste Theodore Jean (1799-1843), echtgenoot van Cornelia Jacquelina baronesse von Dopff, achtereenvolgens klerk bij het ministerie van Oorlog 1816, ontvanger der registratie te Meulenbeeke 1820, verificateur te Middelburg en te 's-Gravenhage 1829, provinciaal inspecteur in Noord-Holland 1841 en directeur der registratie in Noord-Holland 1843;
  • Susanne Olympe Josina (1801-1813).
Uit het tweede huwelijk zijn geboren:
  • François Corneille Jean (1816-1892), Waals predikant;
  • Catherine Cornelie (1817-1892), echtgenote van G.C.W. Calkoen (1814-1882).
54
Dissertatie van Cornelis Johannes van Goens, De probationibus. Gedrukt. Leiden.
1784 april 10
2 exemplaren.
55
Promotiebul tot doctor in de rechten voor Cornelis Johannes van Goens.
1784 april 10
1 charter
56
Akte van admissie als advocaat bij het Hof van Holland voor Cornelis Johannes van Goens.
1784 april 20
1 charter
57
Akten van aanstelling en ontslag van Cornelis Johannes van Goens bij de Generaliteitsrekenkamer en bij de inspectie van in- en uitgaande rechten.
1788 januari 31 - 1819 juni 29
1 pakje
58
Brieven van zijn vader Jan Hendrik van Goens en van N.R. van Hummel te Wezep.
1798 februari 10 en 1792 september 19
2 stukken
59
Briefje van zijn moeder Cornelia van Goens-Bosch aan haar kleindochter Susanna.
1812 september 3
1 stuk
60
Brieven aan en van de luitenant Rijklof Jan Cornelius van Goens van en aan zijn ouders en van de kolonel Van Geen over hem. Met aantekeningen in deze.
1808 mei 20 - 1812 maart 24, 1843
1 pak
61
Huwelijksaankoniging van Rijklof Jan Tiquet en Jeanne Marie l'Ange en overlijdensaankondiging van mr. Rijklof Jan Tiquet, testament van Rijklof Jan Tiquet en Jeanne Marie l'Ange en stukken betreffende de nalatenschap Tiquet-Thijssen-Karreman.
1783 juni 19, 1788 april 2, 1783 augustus 18 en 1679-1742
1 pak
62
Brieven van Jeanne Marie Tiquet-l'Ange aan Egbert Philip van Visvliet inzake het beheer van de ongedeelde nalatenschap van Visvliet-Pottey. Met bijlagen.
1788 mei - oktober en 1744-1789
1 pak
63
Brieven van Cornelis Johannes van Goens aan zijn echtgenore Jeanne Marie l'Ange.
1796 oktober 23 en 1800 juni 27
2 stukken
64
Testament van Jeanne Marie van Goens-l'Ange. Afschrift.
1812 januari 21.
1 katern
65
Akte van vrijstelling vn jaarlijkse opkomst voor de kapitein Johannes Tiquet door prinses Anne.
1753 maart 19
1 stuk
66
Brieven van de weduwe Teissèdre, P. l'Ange en S.A.E. l'Ange-Teissèdre aan ouders en grootouders A. Teissèdre te Saint-Hippolyte (Languedoc).
1762 oktober - 1768 maart
1 pak
67
Schuldbrief verleden voor schout en schepenen van Monster ten laste van Johan Tiquet of houder.
1784 december 17
1 charter
68
Brieven van Petronella Elisabeth van Visvliet-van Goens aan Cornelis Johannes van Goens en stukken betreffende haar nalatenschap.
1792 mei - juni en 1805 april - 1808 december
1 pak
Petronella Elisabeth van Goens 1754-1807, dochter van Rijklof Gerbrand van Goens (IV) 1713-1763 en Dana Barbara Pottey 1723-1776, huwde in 1777 met Egbert Philip van Visvliet, med.dr. 1736-1794, zoon van haar stiefvader med.dr. Meynard en Agneta Magdalena Bachman.
69
Stukken betreffende nalatenschap van Dana Gerbrandina van Goens.
1815 september - 1817 mei
1 pakje
Dana Gerbrandina, geboren Hoorn 20 juli 1758, was een oudere zuster van Cornelius Johannes van Goens. Zij overleed ongehuwd te Wageningen 10 september 1816.