Inventaris van het archief van de familie Van Goens, 1619 - 1872
Van Goens

Beschrijving van de archiefbestanddelen

VIII   Stukken betreffende Petrus Marius van Goens (1798-1868)
Petrus Marius van Goens werd op 14 januari 1798 te 's-Gravenhage geboren als zoon van Cornelius Johannes en Jeanne Marie l'Ange. Hij overleed te Zutphen 1 mei 1868. Hij was advocaat te 's-Gravenhage 1821, substituut-officier van Justitie te Hoorn 1823, officier van Justitie aldaar vanaf 1826, en van 1838 tot 1868 procureur-generaal bij het provinciaal gerechtshof in Overijssel te Zwolle.
In juli 1846 werd hij ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij huwde in 1ste echt Agatha Maria van Marken, overleden Hoorn 15 januari 1827, in 2de echt Cornelia Titia Merens 1806-1871, dochter van Dirk en Christina Maria Sanderson en weduwe van Johan Hendrik Pieter van Kervel, 1798-1825, luitenant ter zee 1ste klasse.
Uit het tweede huwelijk werden geboren:
  • mr. Rijklof 1829-1858, procureur-generaal bij het Hooggerechtshof te Batavia en advocaat-fiscaal der zee- en landmacht in Nederlands-Indië, echtgenoot van S.M. Pluym-Mentz 1840-1879;
  • Cornelius Joannes 1832-1878, majoor der genie in Nederlands Oost-Indië;
  • Diderik 1833-1884, inspecteur der registratie en domeinen;
  • Petrus Cornelius 1835-1882, officier M.W.O., officier van gezondheid, echtgenoot van A.M.A.L. Börnhoff. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren, waaronder Gustaaf Hugo 1880-1920, echtgenoot van W.M.H.D. Huender;
  • Jan Hendrik Pieter 1840-1920, kapitein der infanterie, echtgenoot van J.C. François 1851-1883 en van H.S. Wijsmu... 1853-1900.
70
Levensherinneringen van Petrus Marius van Goens. Met 2 bijlagen (1841 en 1863).
1862, 1866 en z.d.
1 pak
71
"De recto iuventutis educatione". Toespraak door Petrus Marius van Goens bij het verlaten van de Latijnse school. Met een andere soortgelijke redevoering.
1815 maart en z.d.
2 katernen
72
Lezingen over Jan de Witt en over het tweegevecht, gehouden door Petrus Marius van Goens
1819 september 30 en 1834 maart 19
2 katernen
73
"De T. Flavia Dominitano imperatore romano eiusque iurisprudentia". Dissertatie van Petrus Marius van Goens, Leiden 1820 april 27, en een schrijven in deze van prof. H.C. Cra... te Amsterdam.
1820 april 1
1 stuk, 2 delen
74
Promotiebul tot doctor in de beide rechten van de Leidse universiteit voor Petrus Marius van Goens.
1820 april 27
1 charter
75
Brieven van zijn moeder Jeanne Marie van Goens-l'Ange, van zijn vader Cornelius Johannes van Goens en van zijn zuster Wendelina (Elisabeth).
1811 augustus - 1822 oktober
1 pakje
76
Codicil, inventaris van de roerende en onroerende eigendommen en andere stukken betreffende de regeling en verdeling van de nalatenschap van Cornelius Johannes van Goens.
1821 maart 13 en 1825 juni 28 - 1827 april 17
1 omslag
77
Stukken betreffende gronden onder IJzendijke, toebehorende aan de familie Van Goens, afkomstig uit de nalatenschap Rochus Mogge.
1824 november 25 - 1846 juni
1 omslag
78
Akte van huwelijkse voorwaarden tussen mr. Petrus Marius van Goens en Agatha Maria van Marken. Met huwelijksaankondiging en extract-huwelijksakte.
1826 September 2
1 katern en 2 stukken
79
Akte van huwelijkse voorwaarden tussen mr. Petrus Marius van Goens en Cornelia Titia Merens, weduwe Van Kervel.
1828 augustus 15
1 katern
80
Kinderversje voor mevr. Van Goens-Merens en een brief aan haar van haar zuster Cattau.
1839 juni 6 en 1846 juli 9
2 stukken
81
Brieven van zijn broer Juste Theodore Jean van Goens.
1817 mei 8 - 1843 oktober 12
1 pak
82
Brieven over de ziekte, het overlijden en de nalatenschap van zijn broer Juste Theodore Jean van Goens.
1843 november 20 - 1844 december 17
1 omslag
83
Brieven van zijn neef J.Th.J. van Goens en aan zijn oom ds. Jan Willem van Goens.
1815 september 24 - 1817 mei 13
1 omslag
84
Brieven van Sara Phillippina Johanna Castelijns-Van Goens en briefwisseling over haar nalatenschap.
1822 december 11 - 1832 september 13
1 omslag
85
Stellingen ter verkrijging van de graad van doctor in de rechten van mr. Rijklof van Goens en een brief van hem aan boord van de Asia ter vertrek naar Nederlands-Indië aan zijn ouders.
1853 januari 21 en 1854 november 8
1 deel en 1 stuk
86
Stellingen ter verkrijging van de graad van doctor in de rechten van mr. Jan Wilhelm van Goens.
1866 juni 30
1 deeltje
87
Dissertatie van zijn halfbroer Franciscus Cornelius Joannes van Goens, "De Aurelio Augustino apologeta", Leiden 1838 april 26, en een brief van deze.
1846 juli 2
1 deel en 1 stuk
88
Briefwisseling met zijn neven P.M. Brutel de la Rivière en D.T. van Alphen over de familiegeschiedenis.
1847 januari - 1858 april
1 omslag
89
Brieven van Petrus Marius van Goens over de familie Ouderaan-Hummel te Raalte.
1846 maart - 1851 december
5 stuks
90
Stukken betreffende de graven van de familie Van Goens in de Kloosterkerk en de Jacobskerk te 's-Gravenhage en elders.
1833 april en 1866
1 omslag
91
Conclusies als procureur-generaal bij het Hof in Overijssel genomen in civiele procedures.
1839 april - 1865 maart
(uitgescheurde bladen) 1 pak
92
Exemplaren van de Nederlandse Staatscourant, de Gazette des Tribunaux en Overijsselse bladen, de laatsten o.m. betreffende het proces tegen de uitgever K. van Hulst en tegen de weduwe Pruimers-Van Dedem.
1829, 1833 en 1838-1864
1 pak
93-94
"Adversaria literaria". Aantekeningen omtrent personen en zaken uit literatuur en pers. Met index.
1826-1864
2 delen
93
deel LV D
1826 - 1836
 
94
deel LV E
1836 mei - 1854 oktober
 
95
Losse aantekeningen omtrent zaken en personen uit literatuur en pers.
19e eeuw
1 pak
96
Gedichten, gedrukte en geschreven, verzamel, afgeschreven of gemaakt door Petrus Marius van Goens.
1777-1863
1 pak
97
Aantekeningen omtrent het binnen- en buitenlandse politiek gebeuren.
1848-1857
1 omslag
98
Aantekeningen omtrent artikelen in De Nederlander, Het Goudsch Kronijkske, De Waakzaamheid en andere bladen betreffende het herstel van de bisschoppelijke hierarchie.
1853 juli - november
1 omslag
99
Akte van benoeming van Cornelia Titia van Goens-Merens tot provisioneel bewindvoerder van de belangen van haar echtgenoot mr. Petrus Marius van Goens.
1867 maart 16
1 katern
100
Testament en andere stukken betreffende het overlijden en de nalatenschap van mr. Petrus Marius van Goens.
1841 november, 1865 juli en 1860 mei - 1869 maart
1 omslag
101
Testament en andere stukken betreffende het overlijden en de nalatenschap van Cornelia Titia van Goens-Merens.
1862 november, 1871 november - 1872 maart
1 omslag