Inventaris van de collectie Van Hoorn-Van Riebeeck 1600 - 1776
Van Hoorn-Van Riebeeck

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag,
Inventaris van de collectie Van Hoorn-Van Riebeeck
nummer toegang 1.10.45, inventarisnummer ...
VERKORT:
NA, collectie Van Hoorn-Van Riebeeck, 1.10.45, inv. nr......