Inventaris van de collectie Van Hoorn-Van Riebeeck 1600 - 1776
Van Hoorn-Van Riebeeck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Pieter van Hoorn
2
Acte van benoeming tot Raad Extraordinaris van Indië, van Pieter van Hoorn, door de bewindhebbers der VOC
1663 april 7
Eén charter met opgedrukt zegel
3
Dagregister gehouden op de reis van patria naar Oost-Indië met het schip Alphen door Pieter van Hoorn
1663 april 13 - 1663 november 13
 
Geschenk Van Swinderen, 1884
4
Acte van benoeming door den G.G. Joan Maetsuyker, aan de Raad van Indië, van Pieter van Hoorn tot Speciaal Ambassadeur bij den koning van China
1600
Eén charter met opgedrukt zegel
5
Dagregister van Pieter van Hoorn van zijn ambassade naar China
1666 - 1668
1 deel
Verzameling van Lynden, 1882
6
"Consideratiën op de waarde van het goudt en silver" in Indië van P. van Hoorn
1666
 
Geschenk Gevers Deynoot, 1879