Inventaris van de collectie Van Hoorn-Van Riebeeck 1600 - 1776
Van Hoorn-Van Riebeeck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Abraham van Riebeek
15
Aantekeningen van abraham van Riebeeck (?) betreffende zijn verblijf aan de Kaap (17 november- 9 december 1676), gedurende zijn reis naar Indië met het schip de Vrijheid
Geschenk Van Swinderen, 1884
16
Journalen van verscheiden landtochten, gedaan door Abraham van Riebeeck
1703 - 1713
1 deel
Eigenhandig geschreven door Van Riebeeck
Verzameling Van Lynden, 1882. Van den Rijksarchivaris in Utrecht
17
Dagregister gehouden op een reis van Batavia uit in de omstreken door den G.G. Abr. van Riebeek
juni 11 - 1709 juli 3
 
Geschenk Van Swinderen, 1884
18
Acte van benoeming tot Gouverneur Generaal van V.O. * voor Abraham van Riebeeck, als opvolger van Joan van Hoorn
1709 october 30
Eén charter met opgedrukt zegel
19
Verzameling van brieven, aan den G.G. Abr. van Riebeek geschreven door den oud-gouverneur-generaal Joan van Hoorn en zijn echtgenote J.M. van Riebeek op hun terugreis van Batavia naar patria, en minuut-brieven van van Riebeek aan van Hoorn en echtgenote
resp. 1709 nov. 1 - 1711 jan. 11 en 1709 oct. 31 - 1711 febr. 16
 
Geschenk Van Swinderen, 1884
20
Extracten uit het dagregister van Batavia betr. het overlijden en de begravenis van den G.G. Abr. van Riebeek en zijn weduwe Elisabeth van Oosten
1713 nov. 17 - 1714 mei 20
 
Geschenk Van Swinderen, 1884