Inventaris van de collectie Van Hoorn-Van Riebeeck 1600 - 1776
Van Hoorn-Van Riebeeck

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Mr. Gerrit Cornelis van Riebeek
22
****
 
23
Bul, uitgegeven door de Leidsche Universiteit, waarbij Gerrit Cornelis van Riebeek wordt verklaard tot doctor in de beide Rechten
1742 september 10
1 charter
24
Acte van benoeming van ** Gerrit Cornelis van Riebeek tot secretaris der stad Delft
1748 mei 20
1 charter
25
Extract uit het zesde memoriaal van Burgemeesters van Delft, waarbij de secretaris ** G.C. van Riebeek een geschenk van 500 gulden ontvangt voor een door hem in het net geschreven memoriaal
1749
1 stuk